Forum

På Sidetmedord.no kan du dele tanker og følelser med andre brukere eller våre ansatte veiledere. Bruk forum og vennetjeneste for å utveksle erfaringer og meninger med andre brukere, eller send en melding anonymt til oss og få svar innen 48 timer. 

Logg inn

 
  • Ny? Du som skriver til oss er helt anonym, og vi som jobber med tjenesten har taushetsplikt.

Vil sterkt advare mot å oppsøke helsevesenet for psykisk helse om en bryr seg om personvern.

Du må være logget inn for å skrive i forumene.

Logg inn Ny bruker

Forfatter
Melding
Avatar

Vil sterkt advare mot å oppsøke helsevesenet for psykisk helse om en bryr seg om personvern.

april 26 2017 - 09:54
Har snakket med alt som går ann å snakke med, riksarkivet, datatilsynet, e-helse. Det virker ikke som om en har noe personvern innen helsevesenet. Det virker ikke som det som står i pasient og brukerrettighetsloven har noe å si, eller veiledningen i helsepersonelloven.

Om legen en møter graver og så skriver det ned, uansett om en sier ifra etterpå at det ikke er greit og ikke er det en oppsøkte helsevesenet for. Om den legen sender det andre steder og de lager en journal basert på det er det omtrent umulig å få det slettet, selv om en har prøvd å si ifra at en takker nei til helsehjelp, at det spesielt har med at dokumentasjonsreglene ikke er greit, og at en faktisk motsatt seg utlevering av slikt. At det er til skade for helse og hindrer riktig naturlig god helse og helsehjelp.

Hvis en må søke om å få det fjernet sprer det seg mye mer og havner i mange dokumenter hos fyllesmannen i tillegg. Når de ikke er greie og ikke tar hensyn til en, fordi de tydeligvis mener at dokumentasjon går forran rett og riktighet, forsvarlighet og liv og helse, blir en fortalt at en kan ta det videre til sivilombudsmannen eller datatilsynet. Som vil si om en gjør det blir det spredt enda mer. Dette er virkelig en marerittsituasjon og en går fra å ha noen utfordringer en egentlig taklet helt fint men ønsket litt kvalitetssamtale med noen med kompetanse innen det, til å få livet og helsen sin totalt ødelagt på grunn av at en oppsøkte helsevesenet for å se etter dette.

Å oppsøke helsevesenet fordi en tenker det kunne vært greit med to måneder med samtale, blir til flere års liv og helseødeleggelse i kamp med systemet, hvor ens helse tydeligvis ikke betyr noen ting.
Avatar

Re: Vil sterkt advare mot å oppsøke helsevesenet for psykisk helse om en bryr seg om personvern.

april 26 2017 - 12:26
Det var dette jeg også fyktet. Jeg har egentlig hatt behov for noen å prate med i flere år men aldri turt å ta kontakt med fastlegen. Ikke fordi jeg har dårlig kemi med fastlegen men pga konsekvensene av at der ville stå noe om min psykiske helse i journalen min og at det feks ville bli problematisk å bytte eller få helseforsikring. Jeg har valgt å finne meg en privat psykolog. Selv om det koster en del penger så mener jeg at det er det riktige for meg.

Glad for å ha funnet denne siden, det hjelper.
Avatar

hmm verdt å tenke over

april 26 2017 - 16:08
Har ikke tenkt på dette før men, men får meg delvis til å unngå å snakke med legen rundt dette...hmm
Avatar

Re: Vil sterkt advare mot å oppsøke helsevesenet for psykisk helse om en bryr seg om personvern.

april 26 2017 - 16:29
Lurt å gå til privat. Da kan en kontrollere at en kommer til rett kompetanse og det en ser etter. Etter hva jeg har forstått er det lettere å slette hos privat fordi de ikke er under bestemmelsene for offentlig arkiv.

Sørge for at du vet du blir tatt hensyn til av helsepersonellet du vurderer å snakke med først og sett krav. Blir det gjort feil eller en blir overkjørt har en så og si ikke noe rettsvern personvernsmessig. Når det gjelder psykisk helse og en kommer borti feil helsepersonell, kan det også bli brukt mot en for at en ikke skal bli hørt, tatt hensyn til ved uenighet, uten hverken kompetanse eller grunnlag for påstandene.

Kom over denne, fra ett annet fylke:
http://www.tv2.no/a/8942056/

Jeg tok det til helsetilsynet i fylket blandt annet pga. svært uforsvarlig, men de mest uforsvarlige er nå helsetilsynet i fylket.
Avatar

Disse reglene gjelder

april 28 2017 - 10:08
Dette gjelder offentlige arkiv, offentlig sykehus og all dokumentasjonen som blir lagret i forbindelse med at en prøver å få det fjernet hos fylkesmannen og andre steder. Dette gjelder ikke for privat.

§ 9.Kassasjon m.m.
Utan i samsvar med føresegner gjevne i medhald av § 12 i denne lova eller etter særskilt samtykke frå Riksarkivaren, kan ikkje arkivmateriale
a. avhendast.
b. førast ut or landet, dersom dette ikkje representerer ein naudsynt del av den forvaltningsmessige eller rettslege bruken av dokumenta.
c. kasserast. Dette forbodet går framom føresegner om kassasjon i eller i medhald av andre lover. Personregister eller delar av personregister kan likevel slettast etter føresegnene i personopplysningslova, helseregisterlova og etter føresegner i medhald av helseregisterlova §§ 8 til 12. Slik sletting kan først gjerast etter at det er innhenta fråsegn frå Riksarkivaren.
d. rettast på ein slik måte at tidlegare urette eller ufullstendige opplysningar vert sletta, dersom desse har hatt noko å seia for saksførebuinga, vedtak eller anna som etter føremålet med denne lova bør kunna dokumenterast. Føresegner om sletting gjevne i medhald av § 27 tredje og femte leden og § 28 fjerde leden i personopplysningslova og §§ 8 til 11 og § 25 andre leden i helseregisterlova, gjeld likevel uinnskrenka.

Som betyr at det kun kan slettes etter dette:

Helseregisterlova:
§ 25.Sletting eller sperring av helseopplysninger
.....
Datatilsynet kan, etter at Riksarkivaren er hørt, treffe vedtak om at retten til sletting etter første ledd går foran reglene i arkivloven §§ 9 og 18. Hvis dokumentet som inneholdt de slettede opplysningene, gir et åpenbart misvisende bilde etter slettingen, skal hele dokumentet slettes.

Og

Personvernlova:
§ 27. Retting av mangelfulle personopplysninger
...

Dersom tungtveiende personvernhensyn tilsier det, kan Datatilsynet uten hinder av annet ledd bestemme at retting skal skje ved at de mangelfulle personopplysningene slettes eller sperres. Hvis opplysningene ikke kan kasseres i medhold av arkivloven, skal Riksarkivaren høres før det treffes vedtak om sletting. Vedtaket går foran reglene i arkivloven 4. desember 1992 nr. 126 § 9 og § 18.

§ 28.Forbud mot å lagre unødvendige personopplysninge
...
Datatilsynet kan - etter at Riksarkivaren er hørt - treffe vedtak om at retten til sletting etter tredje ledd går foran reglene i arkivloven 4. desember 1992 nr. 126 § 9 og § 18.

Som betyr at det som var meningen skulle være personlig og privat blir ført inn i ett tungt byråkrati om noe blir skrevet som er feil eller ikke greit.

Siden arkivlova går forran alle andre lover for det offentlige og ikke helsepersonelloven er nevnt lurer jeg da på. Gjelder ikke pasient og brukerrettighetene for retting, sletting og kontroll over egne opplysninger hos det offentlige?

Som betyr at dette, som er så fint skrevet, ikke gjelder for offentlig helsevesen?:
https://ehelse.no/personvern-og-informasjonssikkerhet/personvern-

Hadde vært fint om noen kunne tatt det opp i media eller delt det.
Avatar

Re: Vil sterkt advare mot å oppsøke helsevesenet for psykisk helse om en bryr seg om personvern.

april 29 2017 - 16:50
Anonym014: Hvorfor er det så farlig om andre i systemet (eller andre mennesker generelt) får vite hva som står i helsejournalen din?

I utgangspunktet finnes det jo en mye bedre løsning her, istedenfor å måtte stresse over at andre kan få vite hva som står i helsejournalen din:
Ikke forsøk fortvilet å skjule den faktiske sannheten om deg selv for omverdenen. Stå for det faktiske livet ditt. Da gjør det ingenting om hele verden veit hva som står på helsejournalen din.

Sure, det kan kanskje føre til noen negative konsekvenser her og der; men spørsmålet er om du hovedsakelig vil leve som fange av din egen frykt, eller om du vil leve i frihet...?
Avatar

Re: Vil sterkt advare mot å oppsøke helsevesenet for psykisk helse om en bryr seg om personvern.

april 30 2017 - 15:10
Det handler ikke for meg om hva andre syns og ikke. Det kommes heletiden med svært mye antagelse fra folk som ikke stemmer. Det er derfor det er så viktig med selvbestemmelse, at informasjon og samtykke blir opprettholdt. Jeg kan ikke måtte stå ansvarlig for å utdanne folk i psykisk helse for å bli godtatt på å takke nei.

Jeg har hele tiden gjort riktige valg for meg selv i denne situasjonen. Men jeg er blitt hindrett i de og totalt overkjørt av de jeg har møtt i helsevesenet og hos fyllesmannen. Dette har ført til at jeg nå har mistet over ett og et halvt år på grunn av belastningen og blitt hindrett i å ha mulighet til å benytte meg av det tilbudet som var det riktige og som jeg så etter.

Hva en vil dele med andre, hvordan en presenterer ting osv er høyst privat og noe en må få bestemme over selv.

Det er nettopp for å leve i frihet jeg sier ifra det ikke er greit og ikke samtykker. Hvorfor presse på en den problemstillingen du viser til, istedenfor å la være så personen kan ha det bra. Det er da ikke riktig at helsevesenet skal kreve av en at en må gå i terapi for å klare å forholde seg til det en blir påført mot ens samtykke og prøve å ha ett halvbra liv. Det er ikke noe jeg vil bruke tiden for å bli presset til noe som føles helt totalt feil for meg, istedenfor å ha ett fantastisk liv uten.

Helsevesenet er det mest liv og helseskadelige jeg har vært borti. Alt jeg har opplevd som positivt, betyr noe for meg og som jeg er stolt av har de rakket ned på og brukt mot meg. De hindrer meg i å få være meg selv. (Har benyttet meg av noen som har vært akkuratt det riktige og tatt hensyn også, som opplevdes som svært positivt, de eneste jeg har samtykket til å benytte meg av, men det andre ødela, for de hensynene har jeg behov for blir tatt overalt).
Avatar

De sa

april 30 2017 - 16:19
De hos helseavdelinga hos fylkesmannen har sagt at de ikke vil slette det på grunn av allmenne hensyn. Men de har ikke sagt hva de mener disse allmenne hensynene går ut på.

Jeg mener at de burde slette det fult og helt også hos seg, og anonymisere på grunn av allmenne hensyn. For å sørger for at det kan være trygt å oppsøke helsevesenet, at ens helse blir ivaretatt og satt først. At en trygt kan oppsøke informasjon uten å bli satt i en situasjon en ikke har fått informasjon om og ikke samtykker til. Så det ikke skaper misstillit og ikke ødelegger for det faktiske formålet og faglige.

Legger på dette som jeg nettopp sendte til helsetilsynet i fylket. Kanskje det kan vært til hjelp for andre som har behov for det samme, kanskje noen andre kan få det frem på en bedre måte:

Jeg sier fra meg retten til søksmål alle steder det gjelder, også hos dere ved at dere fjerner det. Så da er ikke det ett allment hennsyn. Dere som er tilsynsmyndighet har sett på det, da burde vell også det bli tatt vekk fra hensyn som må tas, dere kan komme med en konklusjon og beskrivelse som ikke krenker meg, har med meg å gjøre og respekterer mitt fraværende samtykke. Da må det vell være ferdig sett på fra dere med tilsynsmyndighet, laget et dokument som kan brukes om de blir sett på for andre ting senere.

Det står at allmenne hensyn har med formålet med dokumentasjonsplikten å gjøre. Dokumentasjonsplikten hos helsevesenet sitt formål er jo å sørge for forsvarlig helsehjelp. Derfor tilsier allmenne hensyn sletting av dokumentasjon som i seg selv blir uforsvarlig for helsehjelp, og som bryter med informert samtykke. Dere er nødt til å legge samtykke og det helsefaglige til grunn for dette. Det er det som må gå først.

http://vgd.no/helse-sex-og-livsstil/helse/tema/1248787/tittel/hvorfor-saa-farlig-aa-faa-en-psykiatrisk-diagnose

http://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/En-feilaktig-psykiatrisk-diagnose-kan-ikke-sammenlignes-med-et-utdatert-rontgenbilde-539987b.html

https://www.helsetilsynet.no/no/Regelverk/Tolkningsuttalelser/Helse-omsorgstjenester/Krav-sletting-angivelig-feilaktige-opplysninger-journal-/

http://m.sarahnazeem.blogg.no/1493476796_kan_du_f_slettet_journalen_din.html#comment
Avatar

Re: Vil sterkt advare mot å oppsøke helsevesenet for psykisk helse om en bryr seg om personvern.

mai 4 2017 - 11:28
Journalføringen skremmer meg så mye at jeg ikke ønsker å ha mer med psykiatrien å gjøre. Jeg tør ikke engang tenke på hvor mye dritt som står lagret om meg, spesielt med tanke på hvor mange behandlere jeg har møtt som har overkjørt meg fullstendig. Når journalføring blir brukt som en trussel fordi du ikke oppfører deg som de vil, da er det noe alvorlig galt. Skal ikke dette være et hjelpemiddel som kommer pasienten til nytte?

Jeg har også opplevd at tidligere behandler har vært å "lurkikket" i journalen, som hun kalte det, selv om det hadde gått flere måneder siden vi avsluttet og jeg var flyttet til en annen poliklinikk innenfor samme instans, og hun ikke hadde NOE med behandlingen å gjøre lenger. Noen vil kanskje forsvare dette, men jeg synes det er utrolig ubehagelig at folk kan gå inn å lese det mest private som er om meg av ren nysgjerrighet. Det gagnet ikke meg i det hele tatt at hun gikk inn å leste, det var kun for hennes del, noe jeg ikke synes er riktig. Dessuten byttet jeg behandler fordi jeg IKKE ønsket å ha noe med henne å gjøre.

Jeg tør ikke engang å lese journalen min, så jeg kan bare forestille meg hvor belastende det må være å prøve å få ting slettet. Dette systemet er en vits
Avatar

Re: Vil sterkt advare mot å oppsøke helsevesenet for psykisk helse om en bryr seg om personvern.

mai 5 2017 - 01:33
Hei! jeg er 18 år og har alle rede opplevd at å si ifra til fastlegen om psykiske problemer, ikke kommer pasienten til gode. Jeg var sykemeldt fra jobb pga trakasering og mobbing fra avd.leder og nå når nav har funnet ut at jeg går til psykolog, nekter de å betale sykepenger.

tips: ikke gå til det offentlige (fastlege og slikt) om din mentale helse, det kommer ingenting godt ut av det.

nb: systemet bryr seg ikke om oss. vi blir pasienter som ingen lege, psykolog, psykiater egentlig vil ha noe å gjøre med. vi blir kastet fra den ene til den andre intill "det ikke er mulig å hjelpe oss lengre"

.. og tenkt, jeg er bare 18
Avatar

Re: Vil sterkt advare mot å oppsøke helsevesenet for psykisk helse om en bryr seg om personvern.

mai 9 2017 - 14:44
Ja det er veldig belastende. Når en har behov for å gå svært forsiktig frem med en med riktig kompetanse, er det brutalt å bli vist rett til fylkesmannen.

Som det evigvinter skriver blir dokumentasjonen en form for mobbing med konsekvensene det har, istedenfor ett verktøy for støtte som det egentlig skal være.

Når det kommer til at helsepersonell kan skrive ned alt av private detaljer en kan snakke med de om og en mister retten til å bestemme detre selv, opplever jeg det rett og slett som ett psykisk overgrep. Når en ikke selv for velge hvem en vil være "intim" med, hvordan en vil være det, altså hvordan en presenterer ting selv osv, så er det å trokke over en grense, på samme måte som å trokke over en grense fysisk. Dette hindrer også selve helsehjelpen, da den i stor grad for mange vil være nettopp det at når en for snakket med noen så for en mulighet til bearbeiding, dennne skjer når en ikke er i timen, men mellom og vil antagelig resultere at en fremstiller noe på en annen måte nestegang. Om det første en sier blir skrevet ned og i tillegg skal være så ekstremt vanskelig og ødeleggende å få fjernet, hindres nettopp prosessen som er helsehjelpen.

Noen fagfolk som har jobbet innen dette sier at, men om personen får det dårlog senere eller må skifte behandler så er det greit at det står så en ikke må fortelle alt på nytt. Jeg har forståelse for at noen har behov for det og syns det er fint, men for andre kan nettopp det viktigste for dem da være å ha kontroll over hva en da presenterer, hvordan og til hvem, hvis en for en ny behandler kan det være helt avgjørende viktig at en faktisk er den som forteller selv og det er da ikke bare gitt at en vil fortsette om en er nødt til å bytte. Hvis det førstnevnte blir lagt til grunn for alle uansett hva som selv føles rett for dem blir en gjort til ett produkt ikke ett menneske, så lenge det er det behovet personen selv føler og ønsker er det greit, men det er når det går mot selvbestemmelse det blir ett problem, som gjør at hele poenget med tjenesten faller bort, da psykisk helse nettopp handler om disse følelsene og den selvkontrollen.

Enig med christinahb.

Jeg spurte fylkslegen hva jeg kunne gjort anderledes for å ikke havne i en slik situasjon når jeg ikke visste hvordan dette fungerte. Han svarte, det er vanskelig. Han hadde ikke noe svar på det.

De på e-helse klarer heller ikke svare.

At de jeg faktisk har samtykket å benytte meg av som også har riktig kompetanse sier ifra til fylkesmannen hjelper heller ikke. Jeg spurte om de kunne skrive en bekymringsmelding til de om hvordan en blir møtt av helseavdelinga hos fyllesmannen, at det er svært til skade for psykisk helse og hindrer muligheten til å benytte seg av riktig helsehjelp (Det sies jo at psykisk helse skal være en prioritet). Det turte de ikke fordi de hos fyllesmannen er i en posisjon som kan ta fra dem eutorisasjonen.

Jeg skulle ønske jeg kunne fått ta tak i det jeg hadde behov for. Hadde jeg bare latt vær å komme i kontakt med dette systemet hadde det ikke vært noe problem.
Avatar

Frykten for frykten og den paranoide tankegangen.

mai 9 2017 - 17:11
Dette er bare tull folkens og det er dere det gaar utover om dere vil skamme dere over sykdommen deres.Det gaar kun utover dere selv og det synes jeg er tragisk, men dere maa selv velge hva dere er i stand til aa føle selvfølgelig.Dere som sliter med disse tankene rundt dette har kanskje ikke blitt fortrolig med egen sykdom og da heller ikke opplysninger i forhold til det.Men jeg vil si dere en ting.........les det Rebelman sa.......da det ikke kan sies bedre egentlig.


Selvfølgelig finnes det mennesker i samfunnet som kanskje ikke akkurat ønsker ditt beste eller som er enig med deg i alt, men skal man skjerme seg for dette kan man like godt grave seg ett hull i jorden og hoppe oppi.Det finnes uannsett mennesker som er i stand til aa finne ut alt om deg hvis de vil.Hackere blant annet og skal man gaa rundt aa frykte hva andre mener om deg fordi du er syk og ogsaa frykte at man kan bli straffet for det paa en eller annen maate saa har man ikke mye liv igjen aa leve.Har dere ikke nok problemer med sykdommene deres om dere ikke skal straffe dere selv paa denne maaten i tillegg?

Til slutt vil jeg si til dere som er syke og sliter med det.....


Dere har ingen verdens ting aa frykte, slapp av og saa haaper jeg dere faar en saa god sommer som mulig!
Avatar

Det største tullet jeg har lest.

mai 9 2017 - 19:17
Til IAmWeThePeople. Dette er som å gå ut å påstå noe på samme måte som folk som prøver å presse på en sine meninger som en religion.

Du sier sykdommen deres. Dette handler da på ingen måte om noe sykdom og det har jeg, vi aldri sagt. Den tankegangen å se på psykisk helse tar jeg sterkt avstand fra og det er nettopp på grunn av at en kan bli offer for slike bastante meninger som prøver å fortelle deg hva som feiler deg, er rett for deg og ikke folk burde unngå dette systemet om de ikke på forhånd er helt sikkre på at de kommer til en person som ivaretar dem 100% og ikke behandler dem som i kommentaren over.

At helsepersonell skriver mye privat om en som ikke har noe nytte for hvorfor en oppsøkte helsevesenet er ikke greit. Det er ikke greit å ta fra en privatlivet om en selv ikke syns det er greit, det er hver og enkelt sin avgjørelse om seg selv, ikke din på andre sine veiener, det kalles overgrep. Nå dreier dette seg også om at det kan bli skrevet og påstått svært feil ting om en. Og det kan ha alvorlige konsekvenser. Eks hun som har fått en psykisk utviklingshemmetdiagnose de nekter å slette selv om de vet at den er feil. Der de vet at halvparten av de med den diagnosen blir fratatt barna sine.

Å ha havnet i denne situasjonen skyldes naivitet ikke paranoid. Heller ikke mangel på kunnskap. Personer som vil en vell og derved overkjører en i den meningen, kan også være svært til skade.

Jeg vil heller anbefale folk å ha nettvett enn å bruke det som grunn for å ikke ta hensyn til eget privatliv og personvern.
Avatar

Re: Vil sterkt advare mot å oppsøke helsevesenet for psykisk helse om en bryr seg om personvern.

mai 11 2017 - 10:32
Snakket nettopp med personen som har skrevet dette. https://ehelse.no/personvern-og-informasjonssikkerhet/personvern-

Han sa at det gjelder egentlig. Og at det med selvbestemmelse og samtykke egentlig skal gjennomsyre alt. Her er en video fra detatilsynet som også tar opp det.
http://www.dubestemmer.no/content/personvern-er-en-grunnleggende-rettighet.

Problemet er når det ikke blir praktisert. Der er det helseavdelinga hos fylkesmannen som sitter med makta. De har valgt å se helt bort i fra dette.

De ser også bort i fra at opplysninger skal være korrekte, oppdaterte og tilgjengelige for rett person til rett tid, at det bare er de som trenger det som skal se og bruke opplysninger, og selve poenget med tjenesten.

Redigert av administator
Avatar

Ikke på grunn av.

mai 12 2017 - 11:27
Det er ikke på grunn av enkeltbehandlerene og deres tilbud jeg sier dette. Jeg er sikker på at det finnes mye bra av kunnskap og fagpersoner en kan få svært god nytte av og som vil en vell.

Det er på grunn av at systemet ikke ser ut til å klare å ordne opp ved feil, at en blir fratatt muligheten til å orientere seg, til å velge det riktige for seg som også vil si at en i noen tilfeller må takke nei, for å kunne fokusere på å finne det riktige stedet å takke ja. At jeg ser at ens liv og helse faktisk ikke betyr noen ting om en har noe å si ifra om og hensyn en ber om tas. At det er ingen som tar ansvar, som også kom frem i mediene nå. Jeg opplever rett og slett konsekvensene av feil så store at jeg syns ikke det er forsvarlig å anbefale noen å ta sjansen på å benytte seg av det. På lik linje som at jeg ikke ville kastet meg ut for en fjellkant i fallskjerm fordi jeg anser konsekvensene ved at noe går galt som for store.

Min anbefaling er å ikke dele noe privat med ett system som ikke gir private hensyn tilbake. Og å ikke benytte seg av et system som ikke er i stand til å ordne opp i feil.

Jeg gikk inn i dette med svært godt forhold til meg selv, med ambisjoner, planer, engasjement, med å være svært stolt av meg selv osv. Til å bli helt isolert, bli påført svært mye stress, få dårlogere fysisk helse enn jeg noen gang har hatt, bli arbeidsløs, hjemløs, få angst for alt som har betydd noe for meg, bli hindret i å få benytte meg av det jeg hadde behov for, de måtte heller være til støtte fordi jeg ble behandlet dårlig av helsevesenet/ helseavdelinga hos fyllesmanmen. Jeg vil si de på helseavdelonga hos fyllesmannen er de som står memst avsvarlig for dette. For de har møtt meg på en veldig dårlog måte der de ikke har stilt spørsmål men påstått og rakket ned på meg og sagt i mot meg på omtrent alt keg jar sagt, hvordan jeg har sagt det osv. Jeg har somregel hatt det veldig vondt etter samtalene med dem, ikke opplevd å bli hørt eller tatt hensyn til. De gjør ikke det de sier, de har ikke svart når jeg har spurt om innsyn, de påstår ting som ikke stemmer og lar være å svare når jeg ber om ordentlig begrunnelser. Dette gjelder de i Sør Trøndelag.

Det er helt ufattelig at en kan gå fra å ha fullført en treårig studiet på ett halvår mindre enn vanlig hvor en får gode karakterer, være på utveksling også med gode karakterer og svært gode tilbakemeldinger. Til å bli behandlet som en hjernedød person som påstås skulle vært svært ressursvak som ikka kan gjøre ordentlige valg for seg selv og trenger helsevesenet til å bestemme hva som er best for en eller ikke. Alt dette selvfølgelig uten noe grunnlag for det de gjør og påstår.
Avatar

Kan noen.

mai 19 2017 - 10:58
Kan noen ta det opp offentlig? At vi ikke har retrigheter etter pasient og brukerrertighetene, etter personvern og at ens lob og helse og poenget med tjenesten ikke betyr noen ting hos de med makta?

Forstår ikke hvorfor helsevesenet skal tvangsødelegge helsen ens.
Avatar

Bare skriver videre her. (Får håpe moderator ikke tar det bort)

mai 23 2017 - 12:03
Jeg har flere ganger sagt i fra til de hos helseavdelinga hos fyllesmannen at jeg ikke er blitt møtt på en god måte. Ved å bli påstått at jeg har samtykket, istedenfor å spørre om jeg har samtykket. Si imot meg når jeg sier jeg ikke samtykker. Få svar som, dette har vi vært gjennom før, du har samtykket. Ved å si at jeg ikke har fått informasjon, sier de at det er sånn de går ut i fra at en vet og sier at helsepersonell ikke kan være ansvarlig for å informere.

Ved at de også har rakket ned på meg ved å ett sekund etter at jeg har prøvd å si ifra om noe, så har de sagt slik som "du trenger hjelp fordi du mener der, føler det sånn, fordi det ikke er greit, fordi du sier ting på en sånn måte osv" istedenfor å prøve å høre og ta hensyn til det jeg sier. Har jeg sagt i fra til Fyllesmanmem at jeg opplever måten jeg har blitt møtt på som psykisk vold. Jeg bad flere ganger om at de måtte slutte å møte meg med påstander og ved å rakke ned på meg, men det tok ikke slutt og selv om jeg flere ganger etter hvert bad om å få slippe å snakke med de som behandler meg slik ble jeg kun vist til dem.

Til kontrast eks. De jeg har benyttet meg av på lavterskeltilbudet i kommunen som er psykologspesialist og mer, sier slikt som du har gode verdier, jeg blir så glad for at du sier det, det er akkuratt slik vi tenker og skriver slilt som "normal evne til abstraksjon" De sier aldri imot og aksepterer og tar hensyn til hva jeg sier med en gang.

Men selv om jeg har sagt i fra til Fyllesmannen flere ganger at jeg er blitt møtt på en svært dårlig måte, får jeg altså ikke svar på deg. De omgår det konsekvent.

Det reageres heller ikke på at helsepersonell jeg avsluttet pasientforhold til svært raskt, som jeg ikke har hatt noe ordentlig samtale med og som ikke har riktig kompetanse, kommer med påstander om meg, min helse og hva som er bra for meg og ikke i svarene til dem. Disse svarene ble gitt et halvt år etter jeg avsluttet pasientforhold til helsepersonellet. Slil sett virker det som en blir fritt vilt for mobbing, utilbørlige kommentarer fra helsepersonellet så snart en går inn legedøra, og i all fremtid selv om en takker nei til å benytte seg av vedkommende fordi en blir behandlet feil.

Og værst av alt, at de hos fyllesmannen spiller videre på dette som kommer fra en person som en har sagt i fra ikke behandler en bra. At de gjør dette uten grunnlag.

Og sier i mot det en selv sier selv. Dette er ulovlig tvang.

Vet ikke helt hvordan dette fungerer, men opplever at de i kommunen, spesielt på lavterskeltilbudet, men også hos nav, klarer å ta ansvar og viser mer eierskap for egne tilbud og system. Hos det offentloge er det ingen som tør å ta ansvar, det er en lang rekke med ansvarsfraskrivelse, ignorering og å peke på hverandre. Gjelder også fyllesmannen.

Siden jeg stoler fult og helt på de i kommunen og det ikke finnes ett snev av tillit til at de hos fylkesmannen gjør det de sier, de de flere ganger på ingen måte har handlet slik de har sagt, har jeg gitt de hos lavterskeltilbudet i kommunen full mulighet til innsyn på mine veiener i hva de vil uten min tilstedeværelse.

Ved å vise til at ansvarlig for pasient of brukerrettigheter hos fylkesmannen bruker alt mulig mot å ta ansvar, så kom de med en påstand om at de i kommunen sa at avgjørelsen dems var grei. Jeg husker at der ble sagt, der ble sagt noen sekunder etter at de hadde fått den overrekt til å ta med seg for å se på det. Det var på ingen måte noe kommentar som uttalelse på innholder. De sier at de ikke har uttalt seg.

Slike ubegrunnede og feil grunner bruker ansvarlig for pasient og brukerrerrigheter hele tiden når jeg prøver å si ifra og få svar. Det er helt umulig å ha ordentlig kommunikasjon og forholde seg til.
Til forsiden