Tilbake Tilbake: Angst

Forum

På Sidetmedord.no kan du dele tanker og følelser med andre brukere eller våre ansatte veiledere. Bruk forum og vennetjeneste for å utveksle erfaringer og meninger med andre brukere, eller send en melding anonymt til oss og få svar innen 48 timer. 

Logg inn

 
  • Ny? Du som skriver til oss er helt anonym, og vi som jobber med tjenesten har taushetsplikt.

Angst: Årsak og løsninger

Du må være logget inn for å skrive i forumene.

Logg inn Ny bruker

Forfatter
Melding
Avatar

Angst: Årsak og løsninger

aug 12 2017 - 23:30
Dette innlegget er til alle som har angst, og det er ment som en kort, straight-to-the-point innføring i angst. Mange som har angst er nok allerede godt kjent med konseptene jeg fremlegger her, men med dette innlegget kan vi hvert fall være sikre på at vi alle er på samme side når det kommer til kunnskap om hvordan å bekjempe angst.

Jeg har lest mange av innleggene deres om angst, og det gjør meg ordentlig vondt at dere har det slik - særlig fordi jeg selv har opplevd hvor vond og hemmende angst kan være. Så jeg håper dette innlegget kan være til hjelp.Hva er angst, og hva forårsakes det av?
Angst er frykt, og frykt forårsakes av at man har en bevisst eller ubevisst oppfatning av å være truet av noe (enten det er intellektuelle konsepter man føler seg truet av, eller det er fysiske ting i det virkelige liv man føler seg truet av).

Kort sagt: Frykt = Truet (negativ), bevisst eller ubevisst oppfatning.Hva er løsningen til angst?
Løsningen for å bli kvitt angst er dermed å endre denne bevisste eller ubevisste oppfatningen av at man er truet av noe, til en både bevisst og ubevisst oppfatning av at man er trygg/ikke er truet av det.

Kort sagt: Ro = Trygg (nøytral eller positiv), bevisst og ubevisst oppfatning.Hvilke metoder reduserer og eliminerer angst?
Alle metoder som på en eller annen måte forandrer den bevisste og ubevisste oppfatningen din av det du frykter, reduserer eller eliminerer angsten din.

Hvilke metoder som fungerer best for en selv kan variere fra person til person, men det er 2 universelle metoder som alltid fungerer - HVIS man klarer å anvende de riktig; fordi disse metodene angriper selve hjertet av problemet.Metode 1)
Reflekter rundt angsten din og forsøk å finne ut hva det er du egentlig frykter.
Deretter (hvis du altså har funnet ut hva det er du frykter), forsøk å finne gyldige motargumenter som beviser for deg at det du frykter faktisk IKKE er "farlig/truende" for deg.

Eksempel:

Frykt: "Jeg er redd for å dø."

Motargumenter:
- "Hva er vel egentlig så farlig med å dø?"
- "Jeg tror ikke at det er noe etterliv, så jeg kommer ikke til å føle noe når jeg er død uansett."
- "Jeg tror det er et etterliv og at jeg kommer til Himmelen, så det er ikke noe farlig om jeg dør uansett."
- "Jeg har heldigvis opplevd de aller, aller viktigste tingene i livet, så jeg kan motvillig akseptere min eventuelle død, selv om jeg selvfølgelig helst skulle ønske å leve lenger."
- "Man kan dø når som helst uansett; det er en av risikoene ved å ha et liv i det hele tatt."Metode 2)
Denne metoden er litt mer praktisk anvendelig enn Metode 1, siden Metode 1 belager seg på at man faktisk finner ut hva det er man frykter, samt at man finner gyldige/funksjonelle motargumenter til den frykten.
Men på den annen side så er det ikke alltid man klarer dette, og da er Metode 2 en sikker metode.
(Metode 2 er også ekstra god hvis den benyttes i kombinasjon med Metode 1.)

Metode 2 består av riktig utført eksponeringstrening, som fungerer ved at den riktig utførte eksponeringen beviser for deg at det du frykter egentlig ikke er truende/farlig for deg.

Mange har allerede hørt om, eller forsøkt, eksponeringstrening for å kurere angst. Og i de tilfellene hvor eksponeringstreningen ikke har fungert, så er det ikke metoden/konseptet i seg selv som ikke fungerer; det er utførelsen av eksponeringstreningen som ikke har fungert. (Altså ukorrekt utførelse.)

Riktig utføring av eksponeringstrening kan forekomme på 2 forskjellige måter:
1) Full eksponering.
2) Moderert eksponering.

I begge formene for eksponering er en utholdende og systematisk/gjentakende utførelse helt essensielt for å oppnå en permanent kurerende effekt av eksponeringen.1) Full eksponering:
Full eksponering består av at man eksponerer seg for den tingen man frykter, med maksimum grad av frykt, og at man blir værende i den skremmende situasjonen helt til frykten går over - uansett hvor lang tid det måtte ta.
Deretter gjentar man dette hver dag frem til frykten er permanent borte.

Eksempel:
Har man edderkopp-fobi så holder man en edderkopp i handa helt frem til frykten avtar - uansett hvor lang tid det måtte ta. Deretter gjentar man dette hver dag frem til edderkopp-fobien er permanent borte.

Merk: Full eksponeringstrening kan være så skremmende og angstfremkallende for noen mennesker at det i praksis blir umulig å gjennomføre for de. Og de ender da opp med å avslutte midt i eksponerings-prosessen, som dermed bare forverrer edderkopp-fobien deres ved at de da kun får negative erfaringer som bare bekrefter oppfatningen deres av at "edderkopper er truende/farlige". Derfor er full eksponeringstrening et større sjansespill enn moderert eksponeringstrening.

Med andre ord: Full eksponeringstrening har potensiale for en enorm gevinst av relativt kort (men veldig stor) innsats; men det har også potensiale for en stor, emosjonell påkjenning som kan forverre angsten.2) Moderert eksponering:
Moderert eksponering består av at man eksponerer seg for den tingen man frykter, med en passelig grad av frykt, og at man blir værende i den skremmende situasjonen helt til frykten går over - uansett hvor lang tid det måtte ta.
Deretter gjentar man dette hver dag frem til frykten er permanent borte, og deretter eskalerer man frykt-nivået til en høyere grad av frykt og gjentar hele prosessen. Dette fortsetter man med helt til hele frykten er borte, også på maksimum frykt-nivå.

Med andre ord: Man finner ut hvordan man kan starte i det små når man skal eksponere seg for den frykten man har, slik at man ikke føler en overveldende grad av frykt, men man allikevel føler en stor nok grad av frykt til at det oppleves som skummelt/utfordrende (som er svært viktig for at eksponeringstreningen skal ha noen kurerende effekt).
Deretter gjentar man denne spesifikke eksponeringsøvelsen på akkurat dette frykt-nivået hver dag frem til frykten på dette frykt-nivået er permanent borte. Og deretter eskalerer man frykt-nivået til en høyere grad av frykt og gjentar hele prosessen. Dette fortsetter man med helt til hele frykten er borte, også på maksimum frykt-nivå.

Eksempel:
Har man edderkopp-fobi så kan man starte med å observere en edderkopp i et glass, 3 meter unna seg, helt frem til frykten avtar - uansett hvor lang tid det måtte ta. Deretter gjentar man dette hver dag frem til denne graden av frykt for edderkopper er permanent borte.
Og deretter eskalerer man frykt-nivået til at man observerer edderkoppen i et glass, rett ved siden av seg selv, helt frem til frykten avtar - uansett hvor lang tid det måtte ta. Deretter gjentar man dette hver dag frem til også denne graden av frykt for edderkopper er permanent borte. Og slik fortsetter man helt til hele edderkopp-fobien er borte, også på maksimum frykt-nivå (hvor man holder edderkoppen i handa, lar den gå rundt på ansiktet sitt e.l.).

Merk: Nøkkelen til riktig utført eksponeringstrening, og dermed til en permanent kurerende effekt av eksponeringen, er som sagt en utholdende og systematisk/gjentakende utførelse av eksponeringstreningen.
Altså at man forblir værende i eksponerings-situasjonen, og ikke rømmer/avbryter før man har rukket å erfare mestring/trygghet vedrørende den tingen man frykter - samt at man gjentar den samme eksponeringen hver dag (og eventuelt flere ganger per dag) helt til frykten er permanent borte.

Husk at det er den gjentatte erfaringen av at den tingen man frykter faktisk IKKE er truende/farlig, som er hele effekten ved eksponeringstrening. Så ikke saboter denne effekten ved å rømme fra/avbryte eksponeringen for tidlig.Tilleggs-hjelpemidler:

Distraksjon:
Distraksjon er et godt, midlertidig hjelpemiddel under en pågående angst-opplevelse. Distraksjon reduserer eller eliminerer angst midlertidig fordi det flytter ens fokus vekk fra hva enn det er man oppfatter som "farlig/truende" for en selv.
Men siden distraksjon bare er forflytting av fokus, og ikke er et permanent, holdbart motargument/motbevis til angsten, så fungerer distraksjon derfor kun midlertidig og er bare en form for rømningsstrategi. (Selv om distraksjon potensielt indirekte kan føre til en noe permanent reduksjon eller eliminering av angst, ved at man ved gjentakende bruk av distraksjon potensielt kan bli vant til å fokusere mindre på angst-fremkallende ting generelt.)

Rolige puste-øvelser:
Rolige puste-øvelser kan være et godt, midlertidig hjelpemiddel under en pågående angst-opplevelse.
Å puste rolig og bevisst inn og ut fungerer som en distraksjon (siden man er så bevisst på pustingen sin), samtidig som det også i seg selv påvirker den fysiske tilstanden i kroppen noe.
(Rolige puste-øvelser kan potensielt også indirekte føre til en noe permanent reduksjon eller eliminering av angst, ved at de kan gjøre at angst-opplevelsen virker mindre "farlig/truende" for en selv, som i så fall fungerer som et bevis på at angsten ikke er noe å frykte, som dermed reduserer eller eliminerer angsten - som er den samme måten som eksponeringstrening fungerer på.)

Akseptering:
Akseptering av angsten og å ikke forsøke og bekjempe den, er et godt hjelpemiddel under en pågående angst-opplevelse.
Hvis man klarer å akseptere angsten, så gjør det at angsten virker mindre "farlig/truende" for en selv, som i så fall fungerer som et bevis på at angsten ikke er noe å frykte, som dermed reduserer eller eliminerer angsten - som er den samme måten som eksponeringstrening fungerer på.Tilleggs-tips:
Ikke start med medisiner mot angst med mindre du føler deg helt fortvilet og desperat, eller hvis det er aller siste utvei.

Medisiner mot angst (i likhet med medisiner mot bipolar lidelse/depresjon, psykose og schizofreni) forverrer ofte bare den lidelsen man allerede har (hvis man går på medisinen lenge nok) i tillegg til at de også ofte påfører personen andre plager (bivirkninger). I tillegg er det også stor sjanse for permanente hjerneskader i forskjellige grader, fordi legemiddelindustrien egentlig ikke har peiling på hva disse medisinene egentlig gjør med hjernen. De veit at det har en viss effekt av en eller annen grunn for visse psykiske symptomer - men de veit ikke hele omfanget av disse medisinenes effekt på hjernen. (Selv om de påstår at de "vet" hva de driver med, og har skapt seg fancy'e, vitenskapelig ubekreftede hypoteser om "kjemisk ubalanse i hjernen", for å kunne overbevise pasienter om at de "garantert trenger" medikamentene de selger, samt for å kunne håndtere mange pasienter på en gang).

Dette betyr ikke at medisiner ikke kan være nødvendige i noen tilfeller, men det betyr at de fleste som medisineres egentlig ikke trenger det, og at det finnes andre behandlingsformer som er langt mer effektive enn medisiner, hvor pasienten får det den egentlig har behov for.Og husk, angst er i seg selv ikke farlig; det er et overlevelses-instinkt. Alt angsten din ønsker å sørge for, er din overlevelse.Jeg håper dette innlegget har vært til hjelp for noen der ute :)
Til forsiden